Yritysten omistajanvaihdosten merkitys paikallistaloudessa

Yritysten omistajanvaihdoksia tapahtuu yksittäisellä paikkakunnalla harvakseltaan ja tästä voi aiheutua harha, että omistajanvaihdosten merkitys paikallistaloudessa olisi vaatimaton. Totuus selviää silmäilemällä paikallisten yritysten lähihistoriaa esimerkiksi yksittäisen paikkakunnan näkökulmasta.

Ilmajoella viime vuosien merkittävin omistajanvaihdos voidaan katsoa toteutuneen, kun Altia ja siinä samalla Koskenkorvan tehdas muuttui puhtaasta valtionyhtiöstä pörssiyritykseksi. Nyttemmin Altian ja Arcuksen yhdistyminen on tuonut lisäarvoa omistajille mutta myös lisää kysyntää Koskenkorvan laadukkaille tuotteille ja siten taloudellista toimeliaisuutta koko maakuntaan.

Pienempien yritysten kohdalla en mene tarkemmin nimiin, kun ei ole varmuutta kaikkien omistajanvaihdosten yrityskohtaisista uutisoinneista tai uutisoimatta jättämisistä mutta analysoin kuitenkin hieman tapahtuneiden yrityskauppojen luonnetta eri yrityskokoluokissa.

Suurimmissa, noin karkeasti 10 m€ liikevaihtoa tekevissä paikallisissa yrityksissä yrityskaupoilla on tyypillisesti haettu kasvua. Toimialalta tulevan teollisen ostajan myyntiverkostot saattavat vauhdittaa vientiponnisteluja ja tuoda lisäresursseja tai pääomasijoittaja voi tuoda kasvun rahoitusta ja uusia näkemyksiä hallitustyöskentelyyn. Joka tapauksessa yrityskaupat ovat luonteva osa toiminnan kehittämistä.

Muutaman miljoonan euron liikevaihtoa tekevistä ilmajokelaisyrityksistä lähes puolessa on tapahtunut omistajanvaihdos muutamien viime vuosien aikana. Sattumaa tai ei, yhtä vaille kaikki perheen sisäisellä kaupalla. Tämä on kunnan näkymien kannalta hyvä tilanne. Viestikapulat on vaihdettu, jatkuvuus turvattu ja useassa yrityksissä haetaan uusin näkemyksin kehitystä valmiiksi menestyvään liiketoimintaan.

Alle miljoonan euron liikevaihtoa tekevissä yrityksissä omistajanvaihdokset ovat hieman harvinaisempia kuin isommissa. Tämä johtuu osin siitä, että kyseisessä kokoluokassa alkaa esiintymään tähän kokoon esimerkiksi kymmenessä vuodessa kasvaneita yrityksiä. Vaikka yrityksen voi myydä kolmekymppinen tyyppi pari vuotta perustamisen jälkeen, useimmiten yrityskauppa vaikuttaa kuitenkin paikallisen otoksen perusteella liittyvän yrittäjän ikääntymiseen. Mielenkiintoista oli havaita, että alle miljoonan euron liikevaihtoluokassa perheen ulkopuolisten ostajien osuus oli suurempi kuin yli miljoonan euron kokoluokassa.

Pienimpien yritysten kokoluokassa havaittujen yrityskauppojen määrä oli muita yrityskokoluokkia pienempi. Osin tämä voi johtua siitä, että kyseiset kaupat eivät tule niin herkästi julkisuuteen. Toisaalta yksinyrittäjien liikeideat perustuvat usein yrittäjän omaan työhön ja yritystä on siksi hankalampi myydä. Monessa pienemmässäkin yrityksessä on kuitenkin arvoa, jota ei kannata hävittää esimerkiksi yrittäjän eläköitymisen yhteydessä vaan laittaa yritys aktiivisesti myyntiin vaikka kauppasummat eivät olisikaan mahdottomia. On jo arvo sinänsä, jos oma työ saa jatkoa ja alkava yrittäjä ponnahduslaudan toimintaansa ja yrityksen kunnosta loppuun saakka huolehtimalla sitä arvoakin kauppatilanteessa muodostuu.

Edellä mainituista havainnoista voi yhteenvetona todeta, että yritysten omistajanvaihdosten merkitys on paikallistalouteen ja paikalliseen elinvoimaan todella merkittävä. Omistajanvaihdoksen alkuun pääsee esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan Yritysmarkkinoilla 30.10.2021, jossa ostajat, myyjät ja asiantuntijat kohtaavat luottamuksellisessa ympäristössä.

Rami Mattila, Ilmajoen yritysasiamies

Rami Mattila
yritysasiamies, Ilmajoki