OmaSP auttaa myös yritysjärjestelyiden toteuttamisessa.

Hyödynnä rahoittajan asiantuntemusta jo yritysjärjestelyn alkuvaiheessa

Suomalainen yrityskenttä on suuren mullistuksen edessä ja haasteita luo jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö. Vuoteen 2030 mennessä Suomessa olisi toteutettava kaikkiaan yli 10 000 yritysjärjestelyä, joista Etelä-Pohjanmaan alueelle osuu 3500. Määrä on suuri ja sen taustalla on merkittävän yrittäjäjoukon eläköityminen lyhyen ajan sisällä. Näissä Etelä-Pohjanmaan yrityksissä on yli 15 000 työpaikkaa. Tällä kokonaisuudella on valtava aluetaloudellinen merkitys ja reagointi on aloitettava heti. On selvää, että kaikkia näitä järjestelyjä ei saada toteutettua ja siksi onkin tärkeää, että asia on esillä toistuvasti.

OmaSp on vahvana alueellisena toimijana ottanut yhdeksi päätavoitteeksi vuodelle 2024 olla yksi Suomen parhaita yritysjärjestelyiden toteuttajia. Perinteisesti rahoittaja on mukana vasta yritysjärjestelyjen myöhäisissä vaiheissa. Me haluamme olla mukana heti alusta saakka, sekä omalla osaamisellamme tuoda vaihtoehtoja aktiivisesti esille järjestelyn toteuttamiseksi. Lisäksi rahoituksen kokonaisuuden järjestäminen vaatii monesti erilaisia elementtejä ja joissakin tapauksissa jopa useita osapuolia. Olemalla mukana alusta saakka, varmistamme että kaikki keinot ovat käytössä ja lisäksi voimme sulkea sellaiset vaihtoehdot pois, joita emme voi käyttää. Yritysjärjestelyissä, joissa voidaan selkeästi osoittaa lisäarvon syntyminen ostajalle ja takaisinmaksuaika on realistinen, saadaan kokonaisuus järjestymään vaivattomasti.

Onnistunut yritysjärjestely vaatii osapuolten välillä vahvan luottamuksen ja tahtotilan siitä, että ostaja menestyy järjestelyn jälkeen. Olipa kyseessä sukupolvenvaihdos tai yrityskauppa ulkopuolisen tahon kanssa. Järjestelyn ratkaisemisen lisäksi osapuolten on hyvä miettiä yhdessä, mikä on merkityksellistä toiminnan jatkumisen kannalta ja miten esimerkiksi toimitaan ensimmäiset 100 päivää. Kun omistaja vaihtuu, muutoksia ilmenee välttämättä, vaikka niitä ei olisi suunniteltu. Keskittyminen henkilöstön ja asiakkaiden reaktioihin on oleellisin asia muutoksen hetkellä. Näissä kohdissa oikein toimiminen varmistaa sujuvan muutostilanteen ja antaa mahdollisuuden tarvittaessa korjata mahdollisia epäselvyyksiä.

Kun aloitat yritysjärjestelyn suunnittelun myyjänä, ole varma siitä, että olet myymässä. Tee tarvittavat toimet yrityksen myynnin varmistamiseksi ja ota heti mukaan ulkopuolinen neuvonantaja. Monesti yrityksen omistukseen on päätynyt paljon myös sellaista, jota ostaja ei halua ostaa. Järjestele nämä omaisuuserät jo ennalta, sillä se helpottaa ja nopeuttaa etenemistä. Ostajana mieti, miksi olet ostamassa. Yrityskauppaa ei pidä tehdä vain markkinaosuuden tai liikevaihdon kasvun takia. Järjestelyssä lisäarvotekijöitä voivat olla esimerkiksi uudet markkinat, uudet tuotteet tai omaan tuotantoon soveltuvat materiaalit sekä koneet ja sitä kautta synnytettävät uudet tuotteet. Lisäarvoa voi tuottaa myös osaava henkilöstö.

Yrityskauppa ei ole asia, jota tarvitsee pelätä, kun valmistautuu hyvin ja valitsee luottokumppanit rinnallensa heti alussa. Varaudu siihen, että aikaa kuluu, mutta niin pitääkin. Asiat on tehtävä huolellisesti ja tavoitteen pitää olla koko ajan kirkkaana mielessä. Oma kokemukseni on, että ensimmäisissä tapaamisissa osapuolet tietävät päästäänkö maaliin asti. Välillä matkalle voi sattua kuoppiakin, mutta niiden yli pitää päästä ja keskittyä ratkaisuihin. Näin saavutetaan onnistunut lopputulos.

Ossi Viljanen
OmaSp, asiakkuuspäällikkö


Tiesitkö tämän OmaSp:stä?

  • Yli 148 vuoden historia
  • 45 konttoria ja noin 500 asiantuntijaa
  • Suomen suurin säästöpankki
  • Pohjoismaiden nopeimmin kasvava pankki
  • Tase yli 7 miljardia euroa