A-happy-scene-in-a-metal-workshop.-An-older-entrepreneur-around-70-years-old-smiling-and-holding-a-set-of-keys-is-handing-them-to-a-younger-entrepre

Jokaisen yrittäjän on joskus luovuttava yrityksestään

Yrityksen perustaminen on suuri askel jokaisen yrittäjän elämässä. Yrityksen rakentamiseen on käytetty paljon aikaa ja voimavaroja.

Mutta kuinka moni tulee miettineeksi yritystä perustaessa yrityksestä luopumista? Kuinka moni aktiivinen yrittäjä ehtii arjen keskellä miettiä miten ja milloin yrityksestä voisi luopua?

Kiistämätön fakta on, että jokaisen yrittäjän on joskus luovuttava yrityksestään.

Mieluummin suunnitellusti kuin kaaoksen kautta

Luopuminen voi olla vapaaehtoista ja pitkään suunniteltua tai toisessa ääripäässä tilanteiden muutoksesta johtuva äkillinen kaaos.

Monelle yrittäjälle luopuminen tulee ajankohtaiseksi silloin, kun on aika siirtyä eläkkeelle. Siinä missä kuka tahansa muukin, myös yrittäjä haluaa nauttia ansaituista eläkepäivistä. Tämä tarkoittaa käytännössä yrityksen siirtämistä eteenpäin, joko perheelle, työntekijöille tai ulkopuoliselle ostajalle.

Odottamattomat tilanteet, kuten terveysongelmat voivat pakottaa yrittäjän luopumaan yrityksestään nopeallakin aikataululla. Äärimmäisissä tilanteissa yrittäjä itse ei enää pysty olemaan aktiivisesti mukana omistajavaihdoksessa ja yritys, omistajanvaihdos tai yrityksen lopettaminen jää yllättäen omaisten hoidettavaksi.

Toisinaan yrittäjät haluavat yksinkertaisesti siirtyä uusiin haasteisiin tai aloittaa uuden yrityksen, mikä usein tarkoittaa nykyisen yrityksen myyntiä tai lopettamista. Myös muutokset perhetilanteessa, kuten avioero, lasten syntymä, puolison uramuutokset ja tarve muuttaa uudelle paikkakunnalle, voivat vaikuttaa yrittäjän kykyyn jatkaa yrityksen pyörittämistä.

Vaikka kaikkiin elämän muutoksiin ei voi varautua etukäteen, yrityksen voi pitää jatkuvasti valmiina omistajanvaihdokseen. Tämä helpottaa uuden omistajan löytymistä ja yrityksen siirtymistä uudelle yrittäjälle yllättävissäkin tilanteissa.

Varatumattomuus johtaa menetyksiin

Koska elämä tuo eteen yllätyksiä, on yritys syytä pitää jatkuvasti sellaisessa kunnossa, että omistajavaihdos voidaan tarvittaessa tehdä mahdollisimman pienellä vaivalla. Liian usein yrittäjä herää suunnittelemaan yrityksestä luopumista liian myöhään, kun omistajavaihdos pitäisi tapahtua heti tai sen olisi pitänyt jo tapahtua aiemmin.

Jos luopumista ei suunnittele ajoissa, yrityksen arvo voi laskea, erityisesti nopeiden ja pakotettujen myyntipäätösten seurauksena. Osaamisen ja tiedon siirtäminen jatkajalle voi olla hidasta ja vaikeaa. Tämä voi tarkoittaa myös sitä, että jatkajaa ei yritykselle löydy ja se joudutaan lopettamaan. Silloin yrittäjän vaivalla rakentaman yrityksen arvo typistyy varaston loppuunmyynnistä saatavaan tuloon.

Suunnittelematon luopuminen voi aiheuttaa myös kaaosta ja epävarmuutta. Työntekijät, asiakkaat ja muut sidosryhmät voivat kokea epävarmuutta, jos omistajanvaihdosta ei ole suunniteltu huolellisesti. Hyvin viestitty ja suunniteltu omistajavaihdos lisää asiakkaiden luottamusta yritykseen ja jatkuvuuteen. Vaikka yrittäjät joskus pelkäävätkin asiakkaiden katoamista jos yrityksen myyntiaikeista kerrotaan julkisesti, on reaktio usein päinvastainen. Asiakkaat arvostavat jatkuvuutta ja luotettavuutta. Samoin on myös työntekijöiden laita. Avoimesti kerrotut suunnitelmat omistajavaihdoksesta lisäävät luottamusta yrityksen tulevaisuuteen ja se vähentää työntekijöiden tarvetta varmistaa toimeentulonsa hakeutumalla muualle töihin.

Ilman ennakkosuunnittelua yrityksen myynti voi olla pitkä ja monimutkainen prosessi. Suulliset sopimukset, kirjaamattomat käytännöt, liiketoimintaan kuulumaton omaisuus ja vanhentuneet laitteet voivat hidastaa omistajavaihdosta tai estää sen kokonaan. Viisas yrittäjä pitää yrityksensä jatkuvasti myyntikunnossa, silloinkin kun se ei ole myynnissä.

Irtautumissuunnitelma pitää tehdä ajoissa

A-middle-aged-entrepreneur-around-forty-to-fifty-years-old-sitting-at-a-desk-and-examining-financial-documents-and-charts

Yrityksestä luopumiseen ei voi valmistautua liian aikaisin. Sitä on hyvä miettiä jo perustamisvaiheessa. Kuten startup-kulttuurissa, kaikilla yrittäjillä tulisi olla ns. exit plan eli irtautumissuunnitelma. Yritys, jossa yrittäjä on valmistautunut luopumiseen hyvissä ajoin, tekee hyvää tulosta koko ajan.

Hyvässä kunnossa oleva yritys on helpompi siirtää jatkajalle kuin sekavassa tilassa oleva. Erityisen tärkeää on pitää kirjanpito ja taloudelliset tiedot ajan tasalla, mikä houkuttelee ostajia ja helpottaa myyntiprosessia. Kirjanpito kertoo ostajalle selvästi sen, millaista tulosta yritys on nykyisen yrittäjän johdolla tehnyt ja millaista omaisuutta yrityksessä on.

Toimiva yritys ei voi levätä laakereillaan jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Mikä oli tehokasta kaksikymmentä vuotta sitten, ei välttämättä ole sitä enää tänään. Jatkuva uudistaminen parantaa yrityksen arvoa ja tekee siitä helpommin hallittavan uusille omistajille. Kilpailukykyinen yritys on aina potentiaalisille ostajille houkuttelevampi vaihtoehto kuin elinkaarensa loppupäässä himmaileva toimija.

Hyvä maine ja vahva brändi lisäävät yrityksen houkuttelevuutta. Asiakassuhteisiin ja positiiviseen julkisuuskuvaan pitää panostaa. Vaikka brändille on yrityskaupassa vaikea määrittää arvoa, on yrityksen maine joka tapauksessa tärkeää uusien asiakkaiden hankinnassa. Tämä näkyy tottakai myös yrityksen liikevaihdossa ja tuloksessa.

Sitoutuneet ja hyvin koulutetut työntekijät ovat yrityksen tärkeimpiä resursseja. Toinen samalla alalla toimiva yritys on potentiaalinen ostaja. Yritysoston ensisijainen syy voikin olla osaavan työvoiman hankinta. Yksinyrittäjän kannattaa tuotteistaa osaamisensa ja tehdä kirjalliset ohjeet siitä, miten asiat kannattaa hoitaa. Yksinyrittäjän on myös omistajanvaihdoksessa usein tarjottava uudelle yrittäjälle paljon tukea jo opastusta, jotta vuosien aikana kertynyt osaaminen siirtyy eteenpäin.

Kannattaa muistaa, että kaikkea ei tarvitse osata itse. Kun omistajavaihdokseen liittyvät asiat tulevat mieleen käytä asiantuntijoita, kuten Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien omistajavaihdosasiantuntijaa tai kuntien yritysasiantuntijoita.

Yrityksen jatkajaa etsimässä

An-older-entrepreneur-around-seventy-years-old-standing-outdoors-and-looking-towards-the-horizon.-He-is-holding-a-keyringOikean jatkajan löytäminen on monesti omistajavaihdoksen haasteellisimpia ja eniten aikaa vaativia osuuksia. Uusi jatkaja voi löytyä yrittäjän omasta perhepiiristä. Kun uusi yrittäjä löytyy yrittäjän jälkikasvuista, puhutaan sukupolvenvaihdoksesta. Yrittäjän lapset ovat monesti olleet mukana yrityksen toiminnassa jo pienestä pitäen ja tuntevat taustat ja käytännöt hyvin. Silti uuden polven sisäänajo tulee olla pitkäjänteistä ja suunnitelmallista.

Jatkajan löytyminen yrityksen työntekijöistä on myös hyvin tavallista. Pitkään toiminnassa mukana ollut työntekijä tuntee yrityksen vahvuudet ja heikkoudet ja hänellä voi olla uusia ideoita yrityksen eteenpäin viemisestä. Jotta uusi yrittäjä voisi löytyä työntekijöiden joukosta, on luopumissuunnitelmista kerrottava ajoissa ja avoimesti työntekijöille.

Verkostoitumisen ja suorien kontaktien merkitystä ei myöskään kannata väheksyä. Omia verkostoja ja kontakteja kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Mahdollisista myyntisuunnitelmista kannattaa kertoa luotetuille kollegoille ja liikekumppaneille. Heiltä voit saada myös rehellistä palautetta suunnitelmista ja tarvitsemaasi tukea.

Verkostoja ja kontakteja löytyy myös osallistumalla tapahtumiin kuten Etelä-Pohjanmaan Yritysmarkkinoille, joissa voi luottamuksellisesti kohdata potentiaalisia ostajia. Yritysmarkkinoilla yrittäjät näkevät myös monia muita yrityksen myyjiä, jotka ovat mahdollisesti samassa tilanteessa. Vertaistuki ja kokemusten jakaminen on sekin tärkeää.

Eri yritysvälittäjillä ja omistajanvaihdosasiantuntijoilla, on laajat verkostot ja kokemusta ostajien löytämisestä. Lisäksi ammatikseen yrityskauppoja tekevillä toimijoilla on osaamista yrityksen arvonmäärityksestä ja kauppasopimusten laatimisesta. Yrityskauppa on asia, jonka useimmat yrittäjät tekevät vain kerran elämässään, joten ammattilaisten apu on suositeltavaa. Ammattilaisapu yrityskaupassa on kannattava sijoitus, joka auttaa välttämään kalliit virheet.

Kun yrityksen myynti on ajankohtaista, kannattaa asiasta kertoa avoimesti. Hiljaisessa myynnissä olevaa yritystä on vaikea ostaa koska mahdollinen ostaja ei löydä tietoa myyntiaikeista. Yritys kannattaa listata myytäväksi yrityskauppoihin erikoistuneilla verkkosivustoilla. Tällaiset verkkosivuttavoittavat laajasti ison joukon ostajia, mikä helpottaa ostajan löytymistä.

Valmistaudu ja lähde vaikkapa yritysmarkkinoille

Yrityksestä luopuminen on väistämätön osa jokaisen yrittäjän elämää, ja siihen varautuminen on avain onnistuneeseen omistajanvaihdokseen. Huolellinen suunnittelu ja jatkuva valmistautuminen varmistavat, että yritys säilyttää arvonsa ja toimintansa jatkuvuuden myös luopumistilanteessa.

Etelä-Pohjanmaan Yritysmarkkinat tarjoaa erinomaisen tilaisuuden verkostoitua, tavata potentiaalisia ostajia ja saada asiantuntijoiden neuvoja omistajanvaihdokseen liittyvissä kysymyksissä. Kannattaa muistaa, että jokainen omistajanvaihdos on ainutlaatuinen ja valmistautuminen ajoissa voi tehdä siitä vähemmän stressaavan prosessin. Yrittäjä: varaa aikaa irtautumissuunnitelman tekemiseen ja pidä yrityksesi valmiina muutoksiin – se on sijoitus sekä sinun että yrityksesi tulevaisuuteen.

Jussi-Pekka Kurikka, Kurikan kaupunki / Yrityspalvelupiste Formu

Jussi-Pekka Kurikka, Kurikan kaupunki / Yrityspalvelupiste Formu