LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan yritysliiketoiminnan henkilöstö

Osakassopimus kannattaa tehdä aina, miksi?

Kun yritys perustetaan yrityskumppanin kanssa, tulee sovittua moni liiketoimintaan liittyvä pakollinen asia. Määrämuotoisten asioiden lisäksi olisi usein viisasta laatia myös osakassopimus, joka on vapaaehtoinen sopimus yrityskumppaneiden välillä.

Osakassopimus voi hyödyttää monessa asiassa. Se voi ennaltaehkäistä ristiriitoja, kun asioista on sovittu etukäteen. Se voi myös auttaa yrityksen tulevaisuuden turvaamisessa.

Yrityksen jatkuvuutta voi uhata tilanne, jossa toinen osakkaista ei pysty enää jatkamaan yritystoimintaa, esimerkiksi pysyvän työkyvyttömyyden takia. Tyypillisesti liiketoiminta nojaa yrityksen omistajien työpanokseen, joten tilanne voi vaikuttaa merkittävästi yrityksen toimintaan. Osakassopimukseen on mahdollista kirjata sopimus osakkeiden luovutuksesta ja kuinka osakkeiden arvo määräytyy, jos toinen osakkaista joutuu luopumaan yritystoiminnasta.

Yrittäjän olisi myös hyvä miettiä, miten yritystoiminta jatkuu, jos toinen osakkaista menehtyy. Tilanne voi olla vaikea erityisesti pienissä yrityksissä. On hyvä selvittää, kuinka yrityksellä tai sen omistajilla olisi mahdollisuus lunastaa menehtyneen yrittäjän omistusosuus ja kuinka vältyttäisiin tekemästä merkittäviä muutoksia yrityksen omistusrakenteessa.

Ilman henkivakuutusta yrityksellä tai osakkailla ei välttämättä ole riittäviä varoja, joilla osakkeiden lunastaminen voitaisiin toteuttaa. LähiTapiola tarjoaa osakassopimuksen tueksi Liikekumppanuusturva-ratkaisua. Se on LähiTapiolan henkivakuutusratkaisu, joka tehdään suojaamaan yrityksen rahoitus siltä varalta, että osaomistajan kuollessa yritys saa rahoitettua omistusosuuden ostamisen edesmenneen omistajan perillisiltä.

Yrittämisessäkin ennakointi auttaa ja näin yllättävätkään tilanteet eivät pääse yllättämään.

Kysy lisää LähiTapiolan asiantuntijoilta!

Saija Wadén
Myyntipäällikkö
LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö