OP Sydänmaa - paikallista elinvoimaa edistämässä

Paikallista elinvoimaa edistämässä

Yritykset ovat merkittävimmässä roolissa paikallisen elinvoimaisuuden edistäjinä. Yritykset työllistävät asukkaita ja parhaimmillaan lisäävät muuttoliikettä paikkakunnalle. Yritysten menestys aikaansaa paikkakunnalle verotuloja, joilla ylläpidetään yhteiskuntamme hyvinvointia. Yritysten määrä alueellamme kumuloituu suoraan siihen, kuinka paljon paikkakunnallamme on palveluja käytettävissämme.

Sydänmaan Osuuspankin perustehtäviin kuuluu paikallisen elinvoimaisuuden ylläpito ja kehittäminen. Siksi yrityskauppojen toteutuminen toimialueellamme on ensiarvoisen tärkeää, ja haluamme olla aidosti näitä mahdollistamassa. Paikallistuntemus ja paikallisesti tehtävä päätöksenteko on yksi selkeistä vahvuuksistamme. Päätöksiä on huomattavan paljon helpompi tehdä, kun tunnemme yrityksen toimintaa ja historiaa entuudestaan. Omistajanvaihdostilanteissa on aina epävarmuustekijöitä, joten sparraamme mielellämme ostajaa jo hyvin aikaisessa vaiheessa. On hyvä huomioida, että hyvinkin laaditut suunnitelmat ja budjetit eivät välttämättä toteudu aivan heti. Siten hyvän luottamussuhteen rakentaminen rahoittajan kanssa on alkuvaiheen tärkeimpiä investointeja.

Yrityskaupoissa useimmiten korostuu rahoituksen suunnittelu, missä pankin asiantuntijalla on tärkeä rooli. Kaikkein oleellisin on tietysti kauppahinnan rahoituksen järjestely. Tulee kuitenkin huomioida, että yritys voi usein tarvita omistajanvaihdostilanteessa myös uusia investointeja esimerkiksi koneisiin ja laitteisiin. Lisäksi yrityksellä ei ole välttämättä lähtötilanteessa erityisen paljon kassavaroja, joten käyttöpääomarahoituksellekin voi olla tarvetta. Ja vaikka rahoitustarpeita ei tunnistaisikaan heti alkuvaiheessa, pyrimme pankissa huolehtimaan siitä, että yrityksellä olisi mahdollisimman hyvät lähtökohdat saada rahoitusta, jos tarve sille kuitenkin ilmenee. Esimerkkinä tästä, olemme vuosien varrella hyödyntäneet Sydänmaan Osuuspankissa laajasti erilaisia riskinjakotakauksia, kuten Finnvera-takauksia ja EIR-takauksia. Oikein käytettynä näillä voidaan tuoda tarvittavaa väljyyttä yrityksen rahoitusasemaan, ja yrityksellä on siten paremmat mahdollisuudet myös liiketoiminnan kehittämiseksi.

Omistajanvaihdosta suunnittelevana kannattaa siten muistaa kiinnittää huomiota yrityksen elinkaaren aikana tarvittaviin rahoitusratkaisuihin ja palveluihin. Osana OP-Ryhmää pankkimme rahoitustuotevalikoima on Suomen kattavimpia, minkä lisäksi pystymme tarjoamaan saman katon alta kaikki muutkin yrityksen tarvitsemat palvelut tileistä vakuutuksiin ja auttamaan esimerkiksi yrityksen kansainvälistymisessä. Pankissamme on useampi yritysasiantuntija, joilta saat neuvoja ja tukea muun muassa yrityskauppoihin mietityttävissä asioissa.

Sydänmaan Osuuspankkina kannamme erityisen tärkeää roolia paikallisen elinkeinoelämän ja elinvoiman edistäjänä. Yritysten taloudellinen menestys ei ole vakio, vaan hyvät ja huonot ajat vaihtelevat.

Viedään tulevaa yritystäsi yhdessä yli kaikkien aikojen!

Miikka Savolainen
Pankinjohtaja
OP Sydänmaa