Rekisterinpitäjä

Organisaaatio:                  Kurikan kaupunki
Y-tunnus:                          0209046-8
Osoite:                              Keskuspuistikko 14, 61300 Kurikka

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Organisaatio:                     Kurikan kaupunki
Nimi:                                  Jussi-Pekka Kurikka
Osoite:                               Keskuspuistikko 14, 61300 Kurikka
Puhelinnumero:                 044 760 9122
Sähköposti:                       etunimi.sukunimi@kurikka.fi

Tietosuojavastaava

Organisaatio:                      Kurikan kaupunki
Nimi:                                   Paula Hietikko
Osoite:                                Veistokouluntie 2, 66300 Jurva
Puhelinnumero:                  044 735 5427
Sähköposti:                         etunimi.sukunimi@kurikka.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

  • Käyttäjien tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan
  • Asiakassuhteen ylläpitoon ja Etelä-Pohjanmaan Yritysmarkkinat -tapahtuman järjestämiseen
  • Etelä-Pohjanmaan Yritysmarkkinat -tapahtumista tiedottamiseen
  • Palvelun kehittämiseen, vaikutusten seurantaan
  • Yhteydenottopyyntöihin ja asiakaspalautteeseen vastaamiseen

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Käyttäjän tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan kanssa sovitun palvelun täytäntöön panemiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Kirjautumistunnukset omaavien käyttäjien osalta: Nimi, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Käyttäjätunnus ja Salasana.

Etelä-Pohjanmaan yritysmarkkinat -tapahtumiin ilmoitttautumistiedot: Nimi, Puhelinnumero, Osoite, Sähköpostiosoite, Ostajaprofiilin kuvaus, Myytävän yrityksen kuvaus.

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

  • Henkilöltä itseltään
  • Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan palvelun toteuttamiseksi Etelä-Pohjanmaan yritysmarkkinat -tapahtumaa järjestävien organisaatioiden tapahtumaa järjestävälle henkilöstölle. Vuonna 2020 tapahtuman järjestävät Ilmajoen kunta, Kurikan kaupunki ja Kauhajoen kaupunki (vuonna 2019 Ilmajoen kunta, Kurikan kaupunki ja Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä). Tapahtumaan ilmoittautuneiden yhteystiedot ja myytävän yrityksen kuvaus sekä yrityksen ostajan kuvaus luovutetaan ko. tapahtumaan osallistuneille. Kaikilta tapahtumaan osallistuvilta edellytetään salassapitosopimuksen allekirjoittamista.

Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattaa säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.
Sivuston käytön analysoinnissa käytämme Google Analytics -palvelua. Google Analytics tietoa sivuston kävijöiden liikkeistä. Tätä työkalua hyödynnämme muun muassa sivuston liikenteen seuraamiseen ja palvelun edelleen kehittämiseen käyttäjien tarpeita vastaavaksi.
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia osassa palvelun toimintoja.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä Etelä-Pohjanmaan Yritysmarkkinat -tapahtumia järjestävien organisaatioiden palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

Tätä tietosuojaselostetta on viimeksi muokattu 24.8.2020