OP Sydänmaa - paikallista elinvoimaa edistämässä

Paikallista elinvoimaa edistämässä

Yritykset ovat merkittävimmässä roolissa paikallisen elinvoimaisuuden edistäjinä. Yritykset työllistävät asukkaita ja parhaimmillaan lisäävät muuttoliikettä paikkakunnalle. Yritysten menestys aikaansaa paikkakunnalle verotuloja, joilla ylläpidetään yhteiskuntamme hyvinvointia. Yritysten määrä alueellamme kumuloituu suoraan siihen, kuinka paljon paikkakunnallamme on palveluja käytettävissämme.

Sydänmaan Osuuspankin perustehtäviin kuuluu paikallisen elinvoimaisuuden ylläpito ja kehittäminen. Siksi yrityskauppojen toteutuminen toimialueellamme on ensiarvoisen tärkeää, ja haluamme olla aidosti näitä mahdollistamassa. Paikallistuntemus ja paikallisesti tehtävä päätöksenteko on yksi selkeistä vahvuuksistamme. Päätöksiä on huomattavan paljon helpompi tehdä, kun tunnemme yrityksen toimintaa ja historiaa entuudestaan. Omistajanvaihdostilanteissa on aina epävarmuustekijöitä, joten sparraamme mielellämme ostajaa jo hyvin aikaisessa vaiheessa. On hyvä huomioida, että hyvinkin laaditut suunnitelmat ja budjetit eivät välttämättä toteudu aivan heti. Siten hyvän luottamussuhteen rakentaminen rahoittajan kanssa on alkuvaiheen tärkeimpiä investointeja.

Yrityskaupoissa useimmiten korostuu rahoituksen suunnittelu, missä pankin asiantuntijalla on tärkeä rooli. Kaikkein oleellisin on tietysti kauppahinnan rahoituksen järjestely. Tulee kuitenkin huomioida, että yritys voi usein tarvita omistajanvaihdostilanteessa myös uusia investointeja esimerkiksi koneisiin ja laitteisiin. Lisäksi yrityksellä ei ole välttämättä lähtötilanteessa erityisen paljon kassavaroja, joten käyttöpääomarahoituksellekin voi olla tarvetta. Ja vaikka rahoitustarpeita ei tunnistaisikaan heti alkuvaiheessa, pyrimme pankissa huolehtimaan siitä, että yrityksellä olisi mahdollisimman hyvät lähtökohdat saada rahoitusta, jos tarve sille kuitenkin ilmenee. Esimerkkinä tästä, olemme vuosien varrella hyödyntäneet Sydänmaan Osuuspankissa laajasti erilaisia riskinjakotakauksia, kuten Finnvera-takauksia ja EIR-takauksia. Oikein käytettynä näillä voidaan tuoda tarvittavaa väljyyttä yrityksen rahoitusasemaan, ja yrityksellä on siten paremmat mahdollisuudet myös liiketoiminnan kehittämiseksi.

Omistajanvaihdosta suunnittelevana kannattaa siten muistaa kiinnittää huomiota yrityksen elinkaaren aikana tarvittaviin rahoitusratkaisuihin ja palveluihin. Osana OP-Ryhmää pankkimme rahoitustuotevalikoima on Suomen kattavimpia, minkä lisäksi pystymme tarjoamaan saman katon alta kaikki muutkin yrityksen tarvitsemat palvelut tileistä vakuutuksiin ja auttamaan esimerkiksi yrityksen kansainvälistymisessä. Pankissamme on useampi yritysasiantuntija, joilta saat neuvoja ja tukea muun muassa yrityskauppoihin mietityttävissä asioissa.

Sydänmaan Osuuspankkina kannamme erityisen tärkeää roolia paikallisen elinkeinoelämän ja elinvoiman edistäjänä. Yritysten taloudellinen menestys ei ole vakio, vaan hyvät ja huonot ajat vaihtelevat.

Viedään tulevaa yritystäsi yhdessä yli kaikkien aikojen!

Miikka Savolainen
Pankinjohtaja
OP Sydänmaa

OmaSP auttaa myös yritysjärjestelyiden toteuttamisessa.

Hyödynnä rahoittajan asiantuntemusta jo yritysjärjestelyn alkuvaiheessa

Suomalainen yrityskenttä on suuren mullistuksen edessä ja haasteita luo jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö. Vuoteen 2030 mennessä Suomessa olisi toteutettava kaikkiaan yli 10 000 yritysjärjestelyä, joista Etelä-Pohjanmaan alueelle osuu 3500. Määrä on suuri ja sen taustalla on merkittävän yrittäjäjoukon eläköityminen lyhyen ajan sisällä. Näissä Etelä-Pohjanmaan yrityksissä on yli 15 000 työpaikkaa. Tällä kokonaisuudella on valtava aluetaloudellinen merkitys ja reagointi on aloitettava heti. On selvää, että kaikkia näitä järjestelyjä ei saada toteutettua ja siksi onkin tärkeää, että asia on esillä toistuvasti.

OmaSp on vahvana alueellisena toimijana ottanut yhdeksi päätavoitteeksi vuodelle 2024 olla yksi Suomen parhaita yritysjärjestelyiden toteuttajia. Perinteisesti rahoittaja on mukana vasta yritysjärjestelyjen myöhäisissä vaiheissa. Me haluamme olla mukana heti alusta saakka, sekä omalla osaamisellamme tuoda vaihtoehtoja aktiivisesti esille järjestelyn toteuttamiseksi. Lisäksi rahoituksen kokonaisuuden järjestäminen vaatii monesti erilaisia elementtejä ja joissakin tapauksissa jopa useita osapuolia. Olemalla mukana alusta saakka, varmistamme että kaikki keinot ovat käytössä ja lisäksi voimme sulkea sellaiset vaihtoehdot pois, joita emme voi käyttää. Yritysjärjestelyissä, joissa voidaan selkeästi osoittaa lisäarvon syntyminen ostajalle ja takaisinmaksuaika on realistinen, saadaan kokonaisuus järjestymään vaivattomasti.

Onnistunut yritysjärjestely vaatii osapuolten välillä vahvan luottamuksen ja tahtotilan siitä, että ostaja menestyy järjestelyn jälkeen. Olipa kyseessä sukupolvenvaihdos tai yrityskauppa ulkopuolisen tahon kanssa. Järjestelyn ratkaisemisen lisäksi osapuolten on hyvä miettiä yhdessä, mikä on merkityksellistä toiminnan jatkumisen kannalta ja miten esimerkiksi toimitaan ensimmäiset 100 päivää. Kun omistaja vaihtuu, muutoksia ilmenee välttämättä, vaikka niitä ei olisi suunniteltu. Keskittyminen henkilöstön ja asiakkaiden reaktioihin on oleellisin asia muutoksen hetkellä. Näissä kohdissa oikein toimiminen varmistaa sujuvan muutostilanteen ja antaa mahdollisuuden tarvittaessa korjata mahdollisia epäselvyyksiä.

Kun aloitat yritysjärjestelyn suunnittelun myyjänä, ole varma siitä, että olet myymässä. Tee tarvittavat toimet yrityksen myynnin varmistamiseksi ja ota heti mukaan ulkopuolinen neuvonantaja. Monesti yrityksen omistukseen on päätynyt paljon myös sellaista, jota ostaja ei halua ostaa. Järjestele nämä omaisuuserät jo ennalta, sillä se helpottaa ja nopeuttaa etenemistä. Ostajana mieti, miksi olet ostamassa. Yrityskauppaa ei pidä tehdä vain markkinaosuuden tai liikevaihdon kasvun takia. Järjestelyssä lisäarvotekijöitä voivat olla esimerkiksi uudet markkinat, uudet tuotteet tai omaan tuotantoon soveltuvat materiaalit sekä koneet ja sitä kautta synnytettävät uudet tuotteet. Lisäarvoa voi tuottaa myös osaava henkilöstö.

Yrityskauppa ei ole asia, jota tarvitsee pelätä, kun valmistautuu hyvin ja valitsee luottokumppanit rinnallensa heti alussa. Varaudu siihen, että aikaa kuluu, mutta niin pitääkin. Asiat on tehtävä huolellisesti ja tavoitteen pitää olla koko ajan kirkkaana mielessä. Oma kokemukseni on, että ensimmäisissä tapaamisissa osapuolet tietävät päästäänkö maaliin asti. Välillä matkalle voi sattua kuoppiakin, mutta niiden yli pitää päästä ja keskittyä ratkaisuihin. Näin saavutetaan onnistunut lopputulos.

Ossi Viljanen
OmaSp, asiakkuuspäällikkö


Tiesitkö tämän OmaSp:stä?

 • Yli 148 vuoden historia
 • 45 konttoria ja noin 500 asiantuntijaa
 • Suomen suurin säästöpankki
 • Pohjoismaiden nopeimmin kasvava pankki
 • Tase yli 7 miljardia euroa
LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan yritysliiketoiminnan henkilöstö

Osakassopimus kannattaa tehdä aina, miksi?

Kun yritys perustetaan yrityskumppanin kanssa, tulee sovittua moni liiketoimintaan liittyvä pakollinen asia. Määrämuotoisten asioiden lisäksi olisi usein viisasta laatia myös osakassopimus, joka on vapaaehtoinen sopimus yrityskumppaneiden välillä.

Osakassopimus voi hyödyttää monessa asiassa. Se voi ennaltaehkäistä ristiriitoja, kun asioista on sovittu etukäteen. Se voi myös auttaa yrityksen tulevaisuuden turvaamisessa.

Yrityksen jatkuvuutta voi uhata tilanne, jossa toinen osakkaista ei pysty enää jatkamaan yritystoimintaa, esimerkiksi pysyvän työkyvyttömyyden takia. Tyypillisesti liiketoiminta nojaa yrityksen omistajien työpanokseen, joten tilanne voi vaikuttaa merkittävästi yrityksen toimintaan. Osakassopimukseen on mahdollista kirjata sopimus osakkeiden luovutuksesta ja kuinka osakkeiden arvo määräytyy, jos toinen osakkaista joutuu luopumaan yritystoiminnasta.

Yrittäjän olisi myös hyvä miettiä, miten yritystoiminta jatkuu, jos toinen osakkaista menehtyy. Tilanne voi olla vaikea erityisesti pienissä yrityksissä. On hyvä selvittää, kuinka yrityksellä tai sen omistajilla olisi mahdollisuus lunastaa menehtyneen yrittäjän omistusosuus ja kuinka vältyttäisiin tekemästä merkittäviä muutoksia yrityksen omistusrakenteessa.

Ilman henkivakuutusta yrityksellä tai osakkailla ei välttämättä ole riittäviä varoja, joilla osakkeiden lunastaminen voitaisiin toteuttaa. LähiTapiola tarjoaa osakassopimuksen tueksi Liikekumppanuusturva-ratkaisua. Se on LähiTapiolan henkivakuutusratkaisu, joka tehdään suojaamaan yrityksen rahoitus siltä varalta, että osaomistajan kuollessa yritys saa rahoitettua omistusosuuden ostamisen edesmenneen omistajan perillisiltä.

Yrittämisessäkin ennakointi auttaa ja näin yllättävätkään tilanteet eivät pääse yllättämään.

Kysy lisää LähiTapiolan asiantuntijoilta!

Saija Wadén
Myyntipäällikkö
LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö

 

Kuinka saada kaikki irti yritysmarkkinoista?

Tulosjärjestelyt Partners on yrityskauppoihin ja juridiikkaan erikoistunut asiantuntijayritys. Avustamme sekä myyjiä että ostajia koko yrityskauppaprosessissa. Palveluihimme kuuluu myös pienemmät kokonaisuudet, kuten due diligence –prosessissa avustaminen tai kauppakirjojen laadinta.

Me Tulosjärjestelyillä olemme osallistuneet yrityskauppamarkkinoille asiantuntijana ympäri Suomea, ja olemme näiden tilaisuuksien pohjalta koonneet seuraavat viisi vinkkiä, miten saat kaiken irti yrityskauppamarkkinoista.

 1. Valmistele yritysesittely

Yrityskauppamarkkinoilla on tapana pitää lyhyt ja tiivis esittely yrityksestä ja sen liiketoiminnasta. Kuvaile, mitä olet myymässä, mitä yrityksesi tekee ja miksi yritys olisi hyvä ostokohde. Tämä auttaa avaamaan keskusteluita ja herättämään kiinnostusta.

 1. Myyjälle: Mieti tavoitteesi yrityksen myynnille

Yrityksen myyminen on usein yrittäjän elämän tärkein kauppa. Ennen myyntiprosessiin ryhtymistä on tärkeää tunnistaa selkeät tavoitteet ja motiivit myynnille. Halutaanko myydä jokin osa yhtiöstä liiketoimintakauppana vai koko yhtiö osakekaupalla? Onko tärkeää, että yrityksen brändi säilyy? Tällaisilla tavoitteilla on vaikutus kaupan rakenteeseen ja ehtoihin, minkä vuoksi yrityksen myyjänä on aiheellista määrittää omat kauppaan liittyvät toiveensa. Tämä auttaa myös määrittämään yrityksellesi sopivaa ostajaprofiilia.

 1. Ostajalle: Mieti kohdeyrityksen ostokriteerit

Ennen yritysmarkkinoille osallistumista on yrityksen ostamisesta kiinnostuneen hyvä määrittää, miksi yrityskauppa on tarpeellinen ja mitä sillä tavoitellaan. Onko tarkoitus laajentaa olemassa olevaa yritystoimintaa vai ryhtyä yrittäjäksi yritysoston kautta? Lisäksi on hyvä laatia kriteerit, jotka määrittävät ostettavan yrityksen ominaisuudet. Nämä voivat sisältää yrityksen toimialan, koon, maantieteellisen sijainnin ja taloudelliset tekijät. Ostotavoitteiden ja –kriteerien miettiminen ennakkoon auttaa sinua tunnistamaan juuri sinulle sopivat ostomahdollisuudet.

 1. Hyödynnä asiantuntija-apu

Yrityskauppamarkkinoilla on mukana alan huippuosaajia, jotka mielellään keskustelevat kanssasi ja antavat vinkkejä kaupan jokaiseen vaiheeseen. Mukana on yrityskaupan asiantuntijoita, juristeja, yritysvälittäjiä ja rahoittajia. Jos et halua keskustella henkilökohtaisesta tilanteestasi markkinoilla, monet asiantuntijat tarjoavat maksuttoman ja luottamuksellisen konsultaation. Juttele asiantuntijoille rohkeasti, ja hyödynnä heidän osaamistaan koko yrityskauppaprosessin ajan. Asiantuntijaa käyttämällä pystyt itse myyjänä keskittymään liiketoimintaan ja ostajana kohdeyritykseen tutustumiseen.

     5. Verkostoidu ja sovi jatkotapaamisia

Verkostoituminen on tärkein osa yrityskauppamarkkinoita. Kuuntele aktiivisesti, osoita kiinnostusta muiden tarinoista ja kysy kysymyksiä. Muista myös, että laadukkaat keskustelut ovat tärkeämpiä kuin valtavan kontaktimäärän kerääminen. Sovi uusien kontaktiesi kanssa jatkotapaamisista, jotta pääset yrityskauppaprosessissa alkua pidemmälle.

On hyvin harvinaista, että kaupat syntyisivät jo yrityskauppamarkkinoilla. Markkinoiden päätarkoituksena onkin löytää ostajaehdokkaita tai potentiaalisia kohdeyrityksiä ja tavoittaa alan asiantuntijoita. Usealle osallistujalle tilaisuus on yksi ensimmäisistä askeleista yrityskauppaprosessissa. Pohdi prosessin seuraavia askeleita ja miten saavutat asettamasi tavoitteet myös tilaisuuden jälkeen.

Maija-Ilona Pekkanen
LL.M., GDLP (Banking & Finance)
Tulosjärjestelyt Partners Oy
+358 40 5592504
www.tulosjarjestelyt.fi

 

 

 

 

 

 

Kohdataan Alavudella 7.10.2023 Yritysmarkkinoilla!

Tervetuloa lokakuussa Yritysmarkkinoille Alavudelle!

Etelä-Pohjanmaan Yritysmarkkinat ovat olleet vuosittainen perinne vuodesta 2007 lähtien. Alun perin nämä markkinat syntyivät Ilmajoen, Kurikan ja Jalasjärven yhteisellä panoksella. Tänä vuonna tapahtuma valtaa ensimmäistä kertaa maakunnan itäreunan ja tapahtuma järjestetään Alavudella lauantaina 7.10.2023.

Markkinoille on vuosittain osallistunut runsaasti niin yrityksen ostajia kuin myyjiäkin; kävijämäärä on liikkunut sadan molemmin puolin. Tänä vuonna odotamme innolla suurta osallistujajoukkoa, sillä ilmoittautuminen on alkanut varsin vilkkaasti.

Yritysmarkkinat-tapahtumassa merkittävässä roolissa ovat myös yhteistyökumppanit, jotka tarjoavat osallistujille omistajanvaihdoksiin liittyvää tietoa omilla osastoillaan. Vastauksia ja neuvoja saa välittömästi.

Yritysmarkkinat ovat aina perustuneet luottamukseen. Tarkempi tapahtumapaikka ilmoitetaan ainoastaan ilmoittautuneille ja sisäänpääsy edellyttää salassapitosopimuksen allekirjoittamista. Tällä tavoin luodaan luottamuksellinen ympäristö, jossa ostajat ja myyjät voivat avoimesti keskustella mahdollisista yrityskaupoista.

Osallistumista helpottavia uudistuksia

Ohjelma on pysynyt pitkään samana, mutta palautteen perusteella tänä vuonna päätettiin tehdä muutoksia aamupäivän kulkuun. Asiantuntijaluento aloituksesta on poistettu ja omistajanvaihdoksiin liittyviä rahoitusmahdollisuuksia esitellään vasta lounaan jälkeen. Tämä antaa enemmän aikaa keskusteluille eikä tilaisuus veny pitkälle iltapäivään.

Merkittävin muutos koskee ostajien ja myyjien esittelyä tapahtuman juontajan toimesta. Tätä muutosta on toivottu palautteessa ja uskomme sen madaltavan kynnystä osallistua. Haluamme kuulla, miten olemme onnistuneet tapahtuman kehittämisessä, joten keräämme osallistujilta myös palautetta.

Etelä-Pohjanmaan Yritysmarkkinoilla on vuosien varrella syntynyt useita kontakteja, jotka ovat johtaneet onnistuneisiin yrityskauppoihin. Tervetuloa siis runsain joukoin Alavudelle joko myymään tai ostamaan – yhdessä luomme menestyksekkäät markkinat!

Mauri Haapasaari
yritysasiantuntija
Alavuden Kehitys Oy
puh. 040 661 3552
mauri.haapasaari@fasadi.com

Alustava neuvonta ja luottamuksellinen keskustelu eri vaihtoehdoista Suomen Yrityskauppojen edustajan kanssa ei maksa mitään, joten siitä on hyvä aloittaa, olipa tilanne mikä tahansa.

Mitä yrityskauppa maksaa?

Alustava neuvonta ja luottamuksellinen keskustelu eri vaihtoehdoista Suomen Yrityskauppojen edustajan kanssa ei maksa mitään, joten siitä on hyvä aloittaa, olipa tilanne mikä tahansa.

Kuten kaikesta myymisestä ja kaupankäynnistä aiheutuu kustannuksia, niin on asia myös yrityksen omistajanvaihdoksessa.

Yrityskaupan kustannukset voidaan jakaa seitsemään vaiheeseen;

 1. omistajanvaihdokseen valmistautumisen kustannukset
 2. yrityskaupan valmistelun kustannukset
 3. myynnin valmistelun kustannukset
 4. markkinoinnin ja myyntityön kustannukset
 5. kaupan jälkeisten toimenpiteiden kustannukset
 6. verot
 7. epäonnistuneen kaupan aiheuttamat kustannukset

Yrityskauppa on tavallisesti yrittäjän uran suurin kauppa ja kauppatavarana poikkeuksellisen vaikea. Satsaaminen yrityksen myynnin valmisteluun ja asiantuntijatyöhön ovat investointeja. Epäonnistuneen kaupan kustannukset ovat aina onnistuneen kaupan kustannuksia suuremmat.

Yrityskauppa vaatii monenlaista valmistautumista. Yrityksen sisäiset ja omistajan henkilökohtaiset valmistautumiset omistajanvaihdokseen vievät aikaa ja aiheuttavat kustannuksia, mutta ne ovat välttämättömiä hyvän lopputuloksen näkökulmasta.

Tyypillisiä valmistautumisen toimia ovat omistajan työn delegointi muille työntekijöille, yrityksen taseen keventäminen ja yritysjärjestelyt kuten jakautuminen. Toimenpiteillä on usein vero- tai juridisia seuraamuksia, jolloin tilintarkastajan tai lakimiehen käyttö on erittäin suotavaa. Kustannukset ovat tapauskohtaisia ja hyvin hoidetulla yrityksellä niitä ei tule välttämättä lainkaan.

Ennen kuin yritystä voidaan ryhtyä kauppamaan, siitä on tehtävä kaupattava tuote. Laadukkaan materiaalin laatiminen maksaa ja vaatii ammattitaitoa, mutta on välttämätöntä onnistuneen viestinnän näkökulmasta. Ostaja ja rahoittaja eivät innostu kaupasta eivätkä voi sitä toteuttaa, ellei materiaali ole hyvää ja sisällöltään riittävää.

Kun yritys annetaan ammattilaiselle myyntiin, tehdään mm. monenlaisia arvioita yrityksen hinnasta eri ostajille, kauppatavasta, markkinointikeinoista ja parhaimmista ostajista. Näiden pohjalta laaditaan kuhunkin myyntiprojektiin tarvittava materiaali. Myynnin valmistelun kustannukset ovat tavallisesti 2000 – 5000 euroa.

Markkinointi, varsinainen myyntityö ja neuvottelut vievät keskimäärin 10 kuukautta ennen kuin kaupat on tehty. Tämä luonnollisesti maksaa asiantuntijan ajankäyttökustannuksina. Kun kauppa saadaan syntymään, kustannuksia kertyy mahdollista veroselvityksistä, kauppakirjoista, sopimuksista, avioehdoista, osakassopimuksista, rahoituksen hausta ja niihin liittyvistä laskelmista sekä prosessin johtamisesta ja valvonnasta.

Mikäli kaikki toimenpiteet ostetaan yksitellen eri asiantuntijoilta, voi pienenkin kaupan kustannukset nousta helposti huomattavan korkeiksi. Keskittäminen kannattaa. Suomen Yrityskaupat Oy toteuttaa koko prosessin kustannuksilla, jotka ovat keskimäärin vain 4% – 6% kauppahinnasta. Yksittäiset toimenpiteet kuten verotuksen ennakkopäätöksen haku sovitaan ja laskutetaan erikseen.

Kun kaupat on tehty, syntyy luonnollisesti kustannuksia verotuksesta. Ostajalle syntyy tapauskohtaisesti kustannuksia myös haltuunotosta. Jos kaikki on mennyt kuten pitääkin, muita kustannuksia ei tule. Mutta jos kauppa ajautuu riitaan tai ostettu yritys ongelmiin, niin kustannusten suhteen ollaan vasta alkumatkassa. Tämän vuoksi yrityskaupassa vain onnistunut kauppa on tavoittelemisen arvoinen, joten siihen kannatta todella panostaa.

Sari Koskela
Auktorisoitu yritysvälittäjä (AYV)
Suomen Yrityskaupat Oy
Puh. 050 4113 557
sari.koskela@yrityskaupat.net

Etelä-Pohjanmaan Yritysmarkkinat 7.10.2023 Alavudella.

Kauppaa tapahtuu tässäkin ajassa

Tilastokeskus julkaisi viimeisimmät konkurssilukunsa heinäkuulta 2023. Etelä-Pohjanmaalla heinäkuussa oli vain viisi konkurssia, mikä kesäkuun 19 konkurssihakemuksen jälkeen tuntui suorastaan rauhoittavalta. Kaikkiaan konkurssiin on haettu vuoden alusta Etelä-Pohjanmaalla 77 yritystä.

Voisi luulla, että näissä oloissa yrityskaupat hyytyisivät kokonaan. Näin ei ole kuitenkaan käymässä. Viime vuonna asiakaskunnassani toteutui 14 yrityskauppaa. Tänä vuonna niitä on ollut jo yhdeksän ja lisää on tiedossa.  Yrityskaupat ovat pitkiä prosesseja. Ne kaupat, joita on suunniteltu ja valmisteltu jo pitempään ovat toteutumassa edelleen. Perusteet, joiden vuoksi kaupoista on alettu neuvotella eivät ole muuttuneet. Korkea korkotaso ja rahoittajien tiukat lainaehdot toki rajaavat tällä hetkellä isompia yrityskauppoja.

Pienissäkin yrityksissä, jotka ovat toimineet pitkään ja tuottaneet omistajalleen toimeentulon on jotain arvokasta. Yrityksen alasajon sijaan on kannattavampaa yrittää myydä yrityksestä arvokkaimpia osia, joilla on arvoa. Niitä voi olla yrityksen toimintatapa, henkilöstön osaaminen, asiakasrekisteri, yrityksen nimi, maine, toimintakalusto, someseuraajien määrä tai pelkästään puhelinnumero, johon asiakkaat soittavat.

Yrittäjä, pysähdy miettimään, mitkä ovat sinun yrityksesi vahvuuksia. Korkotason on ennustettu lähtevän laskuun jo ensi vuoden alussa. Nyt on hyvä aika alkaa valmistautua yrityskauppaan järjestämällä yrityksesi asiakirjat, siivoamalla nurkat, pohtimalla myyntiargumentit ja tilaamalla arvonmäärityksen.

Arvonmäärityksen voit saada yksityisiltä yritysvälittäjiltä, tilitoimistoltasi tai hyödyntämällä Ely-keskuksen Analyysi-palveluita. Analyysipalveluitten suhteen kannattaa pitää kiirettä, koska näiden yrittäjille huippuedullisten palveluitten tuottaminen päättyy tämän vuoden lopussa.

Etelä-Pohjanmaan Yritysmarkkinat, jossa yritysten ostajat ja myyjät kohtaavat, on aina ollut tapahtuma, josta on lähtenyt yksi tai useampi yrityskauppa liikkeelle. Tänä vuonna on tapahtumaan tehty uudistuksia, jotka helpottavat tapahtumaan osallistumista. Olemme tiivistäneet ohjelma-aikaa ja esittelemme yritykset puolestanne. Tapahtumapaikka on keskeinen, mutta sellainen, jossa voidaan helposti käydä myös luottamuksellisia neuvotteluita.

Yrityksen ostaminen ja myyminen on tänä päivänä yleisempää kuin julkisesta keskustelusta voisi päätellä. On hölmöläisten hommaa jättää asiaa viime tinkaan. Parhaan hinnan saadakseen osaava yrittäjä aloittaa toimenpiteet heti, kun sanat ”yrityksen myynti tai sukupolvenvaihdos” tulee mieleen. Kuuluthan sinä niihin.

Jorma Ranta
omistajanvaihdosasiantuntija
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät

050 593 9739
jorma.ranta@yrittajat.fi

Yritysmarkkinoista lisäpuhtia yrityskauppoihin

Pk-yritysbarometrin mukaan 12 % eteläpohjalaisyrityksistä suunnittelee omistajanvaihdosta tapahtuvaksi seuraavan kahden kuluessa. Omistajanvaihdosten näkökulmasta on positiivista, että useissa yrityksissä asiaan aletaan valmistautua riittävän ajoissa.

Yrityskauppaan valmistautuminen – onko tuotetiedot kunnossa

Pk-yritysbarometrin mukaan 12 % eteläpohjalaisyrityksistä suunnittelee omistajanvaihdosta tapahtuvaksi seuraavan kahden kuluessa. Omistajanvaihdosten näkökulmasta on positiivista, että useissa yrityksissä asiaan aletaan valmistautua riittävän ajoissa.

Miten yritys myydään?

Yrityksen myyminen ei ole rakettitiedettä, vaan hyvin samanlainen tapahtuma kuin mikä tahansa myyntitilanne. Myönnettäköön, että tuotteena yritys on erilainen ja haastavampi myyntiartikkeli kuin yrityksen päivittäin myymät tuotteet. Mitä siis pitää ottaa huomioon, kun yritystä myydään?