Alustava neuvonta ja luottamuksellinen keskustelu eri vaihtoehdoista Suomen Yrityskauppojen edustajan kanssa ei maksa mitään, joten siitä on hyvä aloittaa, olipa tilanne mikä tahansa.

Mitä yrityskauppa maksaa?

Alustava neuvonta ja luottamuksellinen keskustelu eri vaihtoehdoista Suomen Yrityskauppojen edustajan kanssa ei maksa mitään, joten siitä on hyvä aloittaa, olipa tilanne mikä tahansa.

Kuten kaikesta myymisestä ja kaupankäynnistä aiheutuu kustannuksia, niin on asia myös yrityksen omistajanvaihdoksessa.

Yrityskaupan kustannukset voidaan jakaa seitsemään vaiheeseen;

  1. omistajanvaihdokseen valmistautumisen kustannukset
  2. yrityskaupan valmistelun kustannukset
  3. myynnin valmistelun kustannukset
  4. markkinoinnin ja myyntityön kustannukset
  5. kaupan jälkeisten toimenpiteiden kustannukset
  6. verot
  7. epäonnistuneen kaupan aiheuttamat kustannukset

Yrityskauppa on tavallisesti yrittäjän uran suurin kauppa ja kauppatavarana poikkeuksellisen vaikea. Satsaaminen yrityksen myynnin valmisteluun ja asiantuntijatyöhön ovat investointeja. Epäonnistuneen kaupan kustannukset ovat aina onnistuneen kaupan kustannuksia suuremmat.

Yrityskauppa vaatii monenlaista valmistautumista. Yrityksen sisäiset ja omistajan henkilökohtaiset valmistautumiset omistajanvaihdokseen vievät aikaa ja aiheuttavat kustannuksia, mutta ne ovat välttämättömiä hyvän lopputuloksen näkökulmasta.

Tyypillisiä valmistautumisen toimia ovat omistajan työn delegointi muille työntekijöille, yrityksen taseen keventäminen ja yritysjärjestelyt kuten jakautuminen. Toimenpiteillä on usein vero- tai juridisia seuraamuksia, jolloin tilintarkastajan tai lakimiehen käyttö on erittäin suotavaa. Kustannukset ovat tapauskohtaisia ja hyvin hoidetulla yrityksellä niitä ei tule välttämättä lainkaan.

Ennen kuin yritystä voidaan ryhtyä kauppamaan, siitä on tehtävä kaupattava tuote. Laadukkaan materiaalin laatiminen maksaa ja vaatii ammattitaitoa, mutta on välttämätöntä onnistuneen viestinnän näkökulmasta. Ostaja ja rahoittaja eivät innostu kaupasta eivätkä voi sitä toteuttaa, ellei materiaali ole hyvää ja sisällöltään riittävää.

Kun yritys annetaan ammattilaiselle myyntiin, tehdään mm. monenlaisia arvioita yrityksen hinnasta eri ostajille, kauppatavasta, markkinointikeinoista ja parhaimmista ostajista. Näiden pohjalta laaditaan kuhunkin myyntiprojektiin tarvittava materiaali. Myynnin valmistelun kustannukset ovat tavallisesti 2000 – 5000 euroa.

Markkinointi, varsinainen myyntityö ja neuvottelut vievät keskimäärin 10 kuukautta ennen kuin kaupat on tehty. Tämä luonnollisesti maksaa asiantuntijan ajankäyttökustannuksina. Kun kauppa saadaan syntymään, kustannuksia kertyy mahdollista veroselvityksistä, kauppakirjoista, sopimuksista, avioehdoista, osakassopimuksista, rahoituksen hausta ja niihin liittyvistä laskelmista sekä prosessin johtamisesta ja valvonnasta.

Mikäli kaikki toimenpiteet ostetaan yksitellen eri asiantuntijoilta, voi pienenkin kaupan kustannukset nousta helposti huomattavan korkeiksi. Keskittäminen kannattaa. Suomen Yrityskaupat Oy toteuttaa koko prosessin kustannuksilla, jotka ovat keskimäärin vain 4% – 6% kauppahinnasta. Yksittäiset toimenpiteet kuten verotuksen ennakkopäätöksen haku sovitaan ja laskutetaan erikseen.

Kun kaupat on tehty, syntyy luonnollisesti kustannuksia verotuksesta. Ostajalle syntyy tapauskohtaisesti kustannuksia myös haltuunotosta. Jos kaikki on mennyt kuten pitääkin, muita kustannuksia ei tule. Mutta jos kauppa ajautuu riitaan tai ostettu yritys ongelmiin, niin kustannusten suhteen ollaan vasta alkumatkassa. Tämän vuoksi yrityskaupassa vain onnistunut kauppa on tavoittelemisen arvoinen, joten siihen kannatta todella panostaa.

Sari Koskela
Auktorisoitu yritysvälittäjä (AYV)
Suomen Yrityskaupat Oy
Puh. 050 4113 557
sari.koskela@yrityskaupat.net